Várrom, tető, hegy... indulj!

Kéktúra

Nógrádtól Szendehelyig

2019. január 15. - fovarosi.blog.hu

Nincs is messze Budapesttől, mégsem túl ismert a nógrádi vár. Pedig nem csak onnan, hanem a közeli Lokó-pihenőnél is csodaszép a kilátás!

A 9:07-es vonattal indultam a Nyugati pályaudvarról, majd Vácon átszálltam a kis Bzmot tömdödömre Nógrádig. Ott az első utam a várba vezetett egy fotózásra. Belépő, pénztár nincs, nyugodtan fel lehet menni bármikor. Éjszakára ki szokták világítani a várat. 

"(...) A megye névadó településének vára kezdetleges földvár formájában már a honfoglalás előtt is fennálott. (..) A honfoglalás koráról szólva Anonymus, III. Béla király névtelen jegyzője is megemlékezik váráról a Gesta Hungarorumban. A nemzeti királyság megalapításával a király birtoka lett s középpontja a róla elnevezett várszerkezetnek és székhelye Nógrád vármegyének. A XIII. század második felében a váci püspöknek voltak itt birtokai. (...) A vár urai az egész középkoron át a váci püspökök voltak, de 1458-ban a várat Szilágyi Mihály kormányzónak adták át. Szilassy Vince (1450-1469) váci püspök, majd utóda, Báthory Miklós (1475-1505) Hunyadi Mátyás uralkodása alatt egy traui építőmesterrel helyreállíttatták a várat. Az Itáliát megjárt humanista főpap reneszánsz ízlésű építkezésbe kezdett. Ekkor épült a mai romjaiban is impozáns Öregtorony. 1527-ben Szapolyai János király vette birtokába a várat, s királyi várőrséggel látta el. 1544-ben a törökök a várat, melynek őrsége gyáván megszökött, kardcsapás nélkül birtokukba vették. A török szépen berendezkedett. A várat megerősítette, s a mezőváros templomát mecsetté alakította, s nagy gondot fordított a vízhálózat kiépítésére. 1594. február 27-én Pálffy Miklós és Tiefenbach Kristóf visszafoglalta az erősséget a törököktől. (...) A töröktől a sors adta ismét magyar kézbe, igaz, hogy túl sok köszönet akkor már nem volt benne. 1685-ben ugyanis villám csapott a vár legerősebb tornyába, ahol a puskaport tartották, minek következtében a bástya összeomlott. A török veszély elmúltával a Rákóczi szabadságharcban jutott ismét szerephez a nógrádi vár. Maga a fejedelem kérte Bottyán Jánost a vár kijavítására, nehogy az ellenség kezére kerülve felhasználhassa védelméül. Földváry László kapitány vezetésével meg is indult a szükséges építkezés. A rendbetételhez azonban kevés volt a pénz, s ez aztán végképp megpecsételte a vár sorsát. Vak Bottyán ugyan még kísérletet tett a megmentésére, de miután a kuruc világ szerencsecsillaga leáldozóban volt, s a várat nem akarták használható állapotban a császáriak kezére adni, 1709. októberének második felében a Kókai ezrede által megszállva tartott vár falait lerombolták. A hamarosan megjelenő ellenség hasonló meggondolásból tovább bontotta a még épen maradt részeket, így mire III. Károly kiadta az utasítást a magyarországi várak elpusztítására,ez az intézkedés Nógrádot már nemigen érintette. (Részletek a vár alatt kihelyezett információs tábláról, a teljes szöveg a helyszínen elolvasható.)

A vasútállomástól a kék L jelzés visz fel egy sétányon, majd utcácskákon át a vár feljáró útjáig. Lent, a vár tövében Béla bácsinál enni is lehet. (Mi kihagytuk, mert éppen zártkörű rendezvény volt az iskolai ballagás napján.) A vár bejárata előtt a hét vezért faragták ki fából. A vár területe igazából egy nagy rét, ennek szélén lehet körbesétálni. Remek a kilátás innen Nógrádra és a környékre több irányban is.

A vár megtekintése után lejöttem a hegyről és a szemközti utcán átsétálva elmentem az evangélikus templomhoz. Pont dolgoztak az udvarban, így volt, aki a kedvemért kinyissa a kaput. (Tel: (35) 362-462)

20180616-21-Nograd-EvTemplom

 

Az evangélikus felekezet megjelenése a török utáni népesség pótlására érkező szlovákok betelepülésétől számítható. A korabeli feljegyzések sajnos nem maradtak fenn, de azt tudjuk, hogy 1774-től 184 éven át Bánk leányegyházaként szerepel. A templom 1812-ben épült. A felekezet életében nagy törést jelentett az iskola 1948. évi államosítása. Az önállósági törekvések 1958-ban érték el céljukat, s megkapták az anyagyülekezeti rangot. A falu lakói közösségi összefogással a templomhoz szervesen illeszkedő imaházat és parókiát építettek 1989-91 közötti években. (A várban kihelyezett tájékoztató szövege)

Ezután összetalálkoztam Gyurival, aki a túratársam volt másnap délutánig. Együtt bekukkantottunk egyet a katolikus templomba is: 

20180616-23-Nograd-KatolikusTemplom

"Migazzi Kristóf váci püspök által 1757-ben barokk stílusban építtetett templom. 1754-ben leégett elődjét az 1299-es oklevelek mint Boldogasszony templomát említik, ma is a Boldogasszony nevet viseli. A templom egyhajós, az építését befejező Migazzi Kristóf és az építkezést megkezdő Althann Károly püspökök címerei egyaránt láthatók az oldalsó falmezőben, az apácarácsos ablakok mellett. A főoltár Mária mennybemenetelét ábrázolja. Figyelemre méltóak az eredeti, XVIII. századi templomberendezések, a főoltár képe, a copf tabernákulum, a térdelő angyalokkal, rokokó kartusokkal díszített szószék és a két mellékoltár. A jobboldali oltárképen magyar szentek ábrázolását láthatjuk, a baloldali, ún. "tót oltáron" Nepomuki Szent János, Szent Flórián és Borromei Szent Károly alakja fedezhető fel. (...)" (A várban kihelyezett tájékoztató szövegéből)

Ezután visszasétáltunk a vasútállomás felé, majd a sorompótól induló Kossuth utcán hagytuk el Nógrádot. A pálinkafőzdénél kellett balra elmenni. Egy tisztásra kiérve elszakadtunk a jelzéstől. Egy nagy fán van egy "kék balra" jelzés, itt ne menj el a rét tetején futó kerítés, fák (és méhkaptárak) felé, hanem a nagy fa (és a trágyahalom) melletti gazos ösvényen menj be a fák közé. Az út lefelé tartott, míg el nem értük a patakot. itt a hatalmas sár miatt lementem inkább a patakhoz, és pár kő összehajigálásával csináltam egy átlépőt. A patak után rögtön kereszteztük a vasútvonalat, majd elhagytuk a kék kereszt jelzést. Innen lényegében végig emelkedett az út. A Kis-Kő-hegy nyerge elérésekor már kopárabb, ritkább erdőbe értünk. A kék háromszög és kék bélyegző jelzéseknél csak pár lépést kell kitérni a kis faházikóhoz, itt van a Lokó-pihenő, remek kilátással Szokolya felé, balra a visegrádi Duna-szakasszal a távolban. A pihenő Ispánovity Márton indítványára a Lokomotív Turista Egyesület alapításának 60. évfordulójára Zsuffa Kálmán építészmérnök tervei alapján épült közadakozásból és az egyesület pénzéből 2009-ben. 

20180616-34-LokoPiheno

20180616-35-LokoPiheno-P

Bélyegeztem, leültünk enni-inni, aztán mentünk is tovább, miután egy színes, farkát vesztett gyíkot is sikerült lencsevégre kapni a pihenőnél.

20180616-40-LokoPiheno-EuropaiZoldGyik

Mivel a Lokó-pihenő egy magaslati kilátópont, innen értelemszerűen lefelé folytatódott az út, amelyet Vizkelety Lászlóról neveztek el. Az úton figyelni kell, mert többfelé vannak leágazások a "megszokott" ösvényről, szekérútról. A kék kereszt elérése után fiatal, sűrű szálerdőben sétáltunk, helyenként szenvedve a sártól - de azért nagyobb baleset nélkül megúsztuk. Ahol leértünk egy patakhoz, átkeltünk rajta, és már ki is tértünk az úton jobbra Magyarkút felé. Az Irma forrás mellett van egy vendéglő, ami ambivalens érzéseket hagyott bennem: az adag bőséges volt, de csak nehéz, magyaros kaják vannak. A mobil vécét pedig jobb nem is említeni. Az étterem bejáratánál van bélyegző, akkor se feledkezz meg róla, ha nem ülsz be enni-inni. A bejárat melletti Irma-forrásnál a vizes palackot is meg lehet tölteni. 

Visszatértünk a kékre. Innen patak medre mentén visz az út jó hosszan a völgyben. Nekünk ez jókora sarat jelentett az úton. Ahol három pad tűnt fel balra, ott van az Aranyos-kút, itt megint lehet palackot tölteni. 

20180616-49-Magyarkut-AranyosKut

20180616-50-SarasUt

Idővel egy hosszan elnyúló tisztás váltotta a sűrű erdőt. Itt már figyelni kell, mert a jelzés egyszer csak jobbra letér a szekérútról. A patak felett fahídon (pallón) átkelve jobbra kell kanyarodni, a kerítés mentén emelkedve. Felérve, a tisztásra kiérve már ott is találtuk az első épületet, egy vadászles után a kis kápolnát.

20180616-55-Szendehely

20180616-56-Szendehely-Kapolna

20180616-57-Szendehely-Kapolna

Ezután beértünk a falu első házai közé. A Mező útra balra, majd ennek a túlsó végén, a keresztnél jobbra kell kanyarodni. A forgalmas 2-es útra kiéréskor a templommal átlóssal szemben áll a Szepi Fogadó jókora épülete, ennek a sarkán, a bejáratnál van a bélyegző. 

Frissítés: 2019-ben a bélyegzőt áthelyezték. "A Szepi Fogadó felújított bejáratától a parkolóban található információs táblára került át a Katalinpuszta Kirándulóközpontot ábrázoló bélyegzőlenyomat, amely a nap huszonnégy órájában elérhető a túrázók számára."

 

Szendehely egyike a legfiatalabb Nógrád megyei falvaknak. 1753-ban telepítették ide Berkenyéről a község német ajkú, római katolikus lakosait, akik máig sok mindent megőriztek a régi hagyományokból. (...) A település eredeti neve Szenthely volt. Temploma építését az 1756-1785 közötti időre teszik. (...) A község a századfordulóra már 153 házzal és 765 magyar és németajkú lakossal rendelkezett. A településnek jelenleg 1430 állandó lakosa van, melyből 60% vallja magát német és 40% magyar származásúnak. (...) (Részletek a helyi információs tábláról)

 Itt nem ültünk be, mert már kezdett későre járni. A fogadó oldalában nyíló utcán vitt le a jelzés. Az út alján (elágazásoknál figyelni kell!) egy 1830-as Nepomuki Szt. János szobor akadt még utunkba, majd egy új kerékpárútra "tévedtünk rá" egy fantasztikusan kifestett régi ház mellett. A szállásunk a katalinpusztai diáktáborban volt, odáig kellett kisétálnunk. A diáktáborban egy 2 fős faházat foglaltam, de végül a tanári főépületben kaptunk egy szobát. Így a reggelinél vagy száz tányérból válogathattunk, és a tanári zuhanyzót is használhattuk. Micsoda exkluzivitás!

Ezt a szakaszt 2018. június 16-án jártuk be. Kérlek, hogy az azóta történő változtatásokról értesíts hozzászólásban. Köszönöm!

 

A bejegyzés trackback címe:

https://kektura.blog.hu/api/trackback/id/tr4714058430

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.